< nazad

360Promo Pravila Korištenja

Ažurirano: 11. rujna 2023.

Važna napomena: Vašim korištenjem usluge, aplikacije, platforme i/ili web stranice „360 promo“ slažete se da pristajete na ove uvjete i pravila a koji po svojoj pravnoj naravi predstavljaju sklopljeni ugovor o korištenju aplikacije 360 promo. Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim Uvjetima pružanja usluge, obratite nam se na: korisnickasluzba@360promo.hr

1. Uvodno

Ove uvjete pružanja usluge (""Uvjeti"") vrijede između vas kao posjetitelja i korisnika aplikacije (dalje: ""korisnik"", ""vi"" ili ""vaš"") i društva 360 Promo d.o.o., Zagreb, Ulica Kraljice Jelene 8, OIB 59575357473 (dalje: ""Tvrtka"" „društvo“, ""naš"" ili ""mi"" i sl.), glede mobilne i desktop aplikacije 360 PROMO reguliraju vaš pristup i korištenje 360 PROMO softvera, oglašenih proizvoda usluga i svih povezanih pitanja te svih ažuriranja i revizija na njih (zajedno dalje: „360 PROMO“ ili „aplikacija“), uključujući sve sadržaje, funkcionalnosti i usluge koje se nude na aplikaciji ili putem nje, bilo da ste registrirani ili neregistrirani korisnik.

Molimo vas da pažljivo pročitate ove uvjete prije nego što počnete koristiti aplikaciju. Korištenjem aplikacije prihvaćate i slažete se da ćete biti vezani i pridržavati se ovih općih uvjeta i naših Pravila o privatnosti, koja su ovdje ugrađena referencom (zajedno ""Uvjeti"" i/ili „Ugovor“). Ovi Uvjeti uključuju i ograničenja odgovornosti. Ako se ne slažete s ovim Uvjetima, nemojte pristupati aplikaciji niti je koristiti. Ovaj Ugovor ostaje u punoj snazi i učinku dok koristite aplikaciju.

360 Promo aplikacija objavljuje informacije o cijenama proizvoda i usluga trećih osoba, a koje informacije su dobivene od strane trećih osoba i 360 Promo aplikacija ne može jamčiti niti odgovarati za točnost istih informacija. Svakako se predlaže provjeriti aktualnu cijenu kod treće osobe koja prodaje odgovarajući proizvod ili uslugu. U smislu propisa o zaštiti potrošača, sve potrošače se upozorava da aplikacija 360 Promo ne nudi kupnju ili prodaju usluga, već isključivo daje neslužbene informacije o mogućim tekućim popustima, pa se 360 Promo aplikacija može koristiti isključivo i jedino u tu svrhu. Aplikacija 360 Promo možda za neke svoje usluge koje nudi korisnicima prima vrijednosne protučinidbe od trećih osoba i trgovačkih partnera. Ovi uvjeti se ne primjenjuju na trgovačke partnere Društva, već isključivo na korisnike i potrošače koji posjećuju aplikaciju u svojstvu zaineresiranog potrošača robe i usluga na popustu.

2. Promjene uvjeta pružanja usluge

Zadržavamo pravo u svakom trenutku promijeniti uvjete korištenja aplikacije i/ili ove Uvjete. Vaše daljnje korištenje aplikacije nakon objavljivanja revidiranih Uvjeta znači da prihvaćate i slažete se s promjenama. Od vas se očekuje da provjeravate ovu stranicu kako biste bili svjesni bilo kakvih promjena jer su one obvezujuće za vas. Možemo s vremena na vrijeme revidirati i ažurirati Uvjete prema vlastitom nahođenju. Sve promjene stupaju na snagu odmah kada ih objavimo i primjenjuju se na sav pristup aplikaciji i njihovo korištenje nakon toga.

3. Usluge aplikacije

360 Promo prikazuje određene cijene, proizvode i usluge trećih osoba (prodavača), te omogućava daljnje slobodno upravljanje i korištenje istih informacija od strane korisnika i gosta (dalje: Usluge). Usluge su stvorene da Vam pomognu u upravljanju vašom kupovinom. Usluge, uključujući, bez ograničenja, bilo koji sadržaj aplikacije, pružaju vam se za vašu osobnu, nekomercijalnu upotrebu.

360 PROMO NITI DRUŠTVO NISU ODGOVORNI NITI ODGOVARAJ ZA TOČNOST BILO KOJE INFORMACIJE O PROIZVODU, CIJENI, DOSTUPNOSTI ILI BILO KOJE DRUGE INFORMACIJE ILI USLUGE KOJE MOŽETE DOBITI KORIŠTENJEM USLUGA.

Usluge ne možete koristiti na način koji nije u skladu s (i) ovim Uvjetima ili (ii) bilo kojim i svim primjenjivim zakonima i propisima. Usluge nisu namijenjene tome da vam ponude mjesto na kojem možete kupovati proizvode i usluge. 360 PROMO nije trgovac i/ili trgovina. Korisnik je jedini odgovoran za dobivanje ispravnih podataka o proizvodima, cijenama, dostupnosti i vremenskim razdobljima izravno od prodavača.

4. Pristup aplikaciji

Pod uvjetom poštivanja ovih uvjeta, Pristup aplikaciji je slobodan svima putem Apple Store i Google Play, sukladno pravnim uvjetima korištenja istih, uz mogućnost naknade pristupačnosti putem desktop aplikacije. Zadržavamo pravo da u budućnosti korištenje dijela ili cijele aplikacije uvjetujemo registracijom i ostavljanjem registracijskih podataka, od kojih neki podaci mogu, ali ne moraju, biti osobni podaci. Zadržavamo pravo povući ili izmijeniti aplikaciju i bilo koju Uslugu ili materijal koji pružamo na aplikaciji. S vremena na vrijeme, ili trajno, možemo ograničiti pristup nekim dijelovima aplikacije ili cijeloj aplikaciji svim ili nekim korisnicima. Da biste pristupili aplikacije i većini resursa koje nudi, od vas će se možda zatražiti da navedete određene podatke o registraciji ili druge informacije potrebne za registraciju i korištenje aplikacije. Podaci koje od Vas zatražimo mogu ali i ne moraju biti osobni podaci, a isto je podložno promjenama i budućim izmjenama aplikacije. Suglasni ste se da su sve informacije i informacije koje pružite za registraciju na aplikaciju ili na drugi način regulirane našim Pravilima o privatnosti i pristajete na sve radnje koje poduzmemo u vezi s vašim podacima u skladu s našim Pravilima o privatnosti.

U slučaju registracije, odgovorni ste za čuvanje povjerljivosti podataka o vašem računu, kao i za sve aktivnosti koje se odvijaju pod vašim računom. Morate nas odmah obavijestiti o bilo kakvom neovlaštenom korištenju vašeg računa i bilo kojem drugom takvom kršenju sigurnosti. Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak koji može nastati kao rezultat toga da netko drugi koristi vaš račun ili lozinku, sa ili bez vašeg znanja. Pri pristupu računu s javnog ili zajedničkog računala trebali biste biti posebno oprezni kako drugi ne bi mogli pregledavati ili snimati vašu lozinku ili druge osobne podatke. Imamo pravo onemogućiti bilo koje korisničko ime, lozinku ili drugi identifikator, bilo da ste ga odabrali ili nam dali, u bilo kojem trenutku prema vlastitom nahođenju iz bilo kojeg ili nikakvog razloga, uključujući ako ste, po našem mišljenju, prekršili bilo koju odredbu ovih Uvjeta pružanja usluge.

5. Prava intelektualnog vlasništva

Aplikacija i njezine značajke te funkcionalnost (uključujući, ali ne ograničavajući se na sve informacije, softver, tekst, zaslone, slike, video i audio te dizajn, odabir i njihov raspored), u vlasništvu su Društva, njezinih davatelja licence ili drugih pružatelja takvog materijala i zaštićeni su od kao autorska prava, zaštitni znak, poslovna tajna, kao i drugim pravilima o intelektualnom vlasništvu ili vlasničkim pravima. Zadržavamo sva prava koja vam nisu izričito dodijeljena prema ovom ugovoru ili po zakonu. Izgled i dizajn aplikacije su autorska prava Društva. Sva prava pridržana. Ne smijete duplicirati, kopirati ili ponovno koristiti bilo koji dio programskog koda ili vizualnih elemenata ili koncepata dizajna bez izričitog pismenog dopuštenja Društva. Aplikacija je dostupna isključivo za autorizirano korištenje od strane korisnika. To ne znači da korisnicima dodjeljujemo bilo kakvo vlasništvo ili pravo gospodarskog iskorištavanja. Vaša upotreba aplikacije podliježe sljedećim uvjetima i ograničenjima: Ne smijete reproducirati, distribuirati, mijenjati, stvarati izvedena djela, javno prikazivati, javno izvoditi, ponovno objavljivati, preuzimati, pohranjivati ili prenositi bilo koji materijal na aplikacije bez pisane suglasnosti Društva. Ne smijete brisati ili mijenjati obavijesti o autorskim pravima, zaštitnim znakovima ili drugim vlasničkim pravima iz kopija materijala s ove web stranice.

Autorska prava su u vlasništvu 360 PROMO i/ili davatelja sadržaja za licencirani sadržaj. Nijedno od imena, zaštitnih znakova i logotipa 360 PROMO ili trećih strana koji se pojavljuju na Uslugama ne smije se koristiti u svrhu bilo kojeg oglašavanja ili publiciteta ili na bilo koji drugi način da bi se naznačilo sponzorstvo ili povezanost bilo kojeg proizvoda ili usluge s 360 PROMO ili takvom trećom stranom bez izričitog pismenog dopuštenje 360 PROMO ili treće strane. Ništa sadržano u Uslugama ne smije se tumačiti kao davanje (prešutno, ukidanjem, odricanjem ili na bilo koji drugi način) bilo kakve licence ili prava korištenja bilo kojeg zaštitnog znaka prikazanom na ili putem Usluga bez pismenog odobrenja 360 PROMO ili treće strane vlasnika zaštitnog znaka, ako postoje. Usluge mogu sadržavati druge obavijesti o vlasništvu i informacije o autorskim pravima, čijih se uvjeta morate pridržavati i koje morate poštovati. Svim materijalima dostupnim putem Usluga može se pristupiti, preuzeti ih ili ispisati u nekomercijalne svrhe i isključivo unutar opsega dopuštenog ovim Uvjetima korištenja. Nijedna druga uporaba ovih materijala ne smije se izvršiti bez izričitog pismenog odobrenja 360 PROMO. Svaka neovlaštena upotreba riječi ili slika sa Usluga može kršiti zakone o autorskim pravima, zakone o zaštitnim znakovima, zakone o privatnosti i javnosti te građanske i kaznene zakone.

6. Zabranjena uporaba

360 Promo možete koristiti samo u zakonite svrhe i u skladu s Uvjetima u cijelosti. Društvo zadržava pravo praćenja korištenja naše aplikacije u svrhu utvrđivanja da je korištenje aplikacije u skladu s ovim Uvjetima. Slažete se da platformu nećete koristiti izravno ili neizravno:

1. Na bilo koji način koji krši bilo koje primjenjivo državno, lokalno ili međunarodno pravo, pravilo profesionalnog ponašanja ili regulacije (uključujući, bez ograničenja, sve zakone koji se odnose na izvoz podataka ili softvera u Hrvatsku ili druge zemlje i iz njih).

2. Za prijenos ili nabavu slanja bilo kojeg reklamnog ili promotivnog materijala, uključujući bilo koju ""bezvrijednu poštu"", ""neželjenu poštu"" ili bilo koji drugi sličan zahtjev.

3. Oponašati ili pokušati oponašati 360 PROMO, njegova zaposlenika ili suradnika, drugog korisnika ili bilo koju drugu osobu ili entitet.

4. Na bilo koji način koji koristi aplikaciju ili bilo koju oznaku 360 PROMO u komercijalnoj upotrebi, za usporedbu ili za sastavljanje sadržaja za konkurentan proizvod ili uslugu.

5. Na bilo koji način kojim se krše prava drugih, ili je na bilo koji način nezakonit, prijeteći, lažljiv ili štetan, ili u vezi s bilo kojom nezakonitom, nezakonitom, prijevarnom ili štetnom svrhom ili aktivnošću.

6. Sudjelovati u bilo kojem drugom ponašanju koje ograničava ili sprječava bilo čije korištenje ili uživanje u aplikaciju ili koje, kako smo utvrdili, može naštetiti ili uvrijediti Društvo ili korisnike aplikacije ili ih izložiti odgovornosti.

7. Za obrnuti inženjering, dekompiliranje, neovlašteno mijenjanje ili rastavljanje tehnologije koja se koristi za pružanje aplikacije (osim u mjeri u kojoj je bilo koje prethodno ograničenje zabranjeno odredbom primjenjivog zakona koja se ne može odreći) ili na drugi način pokušati dobiti izvorni kod.

8. Lažno predstavljanje ili lažno predstavljanje svog identiteta ili povezanost s osobom, entitetom ili organizacijom ili koristite lažni identitet.

7. Zaštita Vaših podataka

360 PROMO štiti Vaše podatke od neovlaštene upotrebe ili korištenja bilo koje treće osobe sukladno objavljenim pravilima o privatnosti.

8. Oslobođenje od odgovornosti

APLIKACIJA, KAO I SVE INFORMACIJE, MATERIJALI, SADRŽAJ I PROIZVODI UKLJUČENI ILI DOSTUPNI U VEZI S APLIKACIJOM, PRUŽAJU SE ""KAKVI JESU"", BEZ IKAKVIH IZJAVA ILI JAMSTAVA OD STRANE 360 PROMO I/ILI DRUŠTVA. DRUŠTVO NE ODGOVARA ZA KVALITETU NITI KAKVOČU OGLAŠENIH PROIZVODA NITI USLUJGA. DRUŠTVO NIJE PRODAVATELJ PROIZVODA NITI PRUŽATELJ USLUGA PREMA KORISNICIMA 360 PROMO, VEĆ DAJE NEFORMALNE I PRAVNO NEOBVEZUJUĆE INFORMACIJE O POSTOJEĆIM MALOPRODAJNIM CIJENAMA ISKLJUČIVO U SVRHU NEFORMALNOG INFORMIRANJA POTROŠAČA O MOGUĆNOSTIMA POVOLJNIJE KUPNJE. APLIKACIJA 360 PROMO NE SLUŽI ZA SKLAPANJE BILO KAKVIH UGOVORA O KUPNJI ILI PRODAJI ROBE I USLUGA.

9. Ograničenje štete

Odgovornost Društva za bilo kakvu štetu koju vi ili treća strana može pretrpjeti ograničena je u najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom. Ni u kojem slučaju neće Društvo niti odgovorne osobe Društva biti odgovorne za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu za gubitak dobiti, gubitak podataka, gubitak dobre volje, prekid poslovanja, osobnu ozljedu, gubitak privatnosti ili odvjetničkih naknada), koji proizlazi iz nepravilnog ili nezakonitog korištenja aplikacije.

10. Mjerodavno pravo i nadležnost

Ako imate bilo kakav spor s nama, slažete se da ćete nas prije poduzimanja bilo kakvih službenih radnji kontaktirati na našu uvodno naznačenu email adresu, dati kratak, pisani opis spora i svoje kontakt podatke i omogućiti protek šezdeset dana, tijekom kojih ćemo pokušati postići sporazumno i mirno izvansudsko rješavanje bilo kojeg pitanja ili spora. Sva službena prepiska ima se obavljati isključivo između email adrese koje ste nam ostavili u svrhu registracije i naše službene email adrese objavljene u ovim Uvjetima. Sporovi su dodatno ograničeni sljedećim: na ove Uvjete, vašu upotrebe aplikacije i bilo koja druga pitanja koja se odnose na 360 PROMO primijeniti će se zakoni Republike Hrvatske kao mjerodavno pravo. Svi sporovi koji proizlaze iz korištenja aplikacije riješiti će se pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu, Republika Hrvatska.

11. Ostalo

Ovi uvjeti predstavljaju jedini i cijeli ugovor između vas i Društva u odnosu na aplikaciju i zamjenjuje sva prethodna i istodobna razumijevanja, sporazume, izjave i jamstva, pisana i usmena.

Platformom upravlja 360 Promo d.o.o. Sve povratne informacije, primjedbe, zahtjeve za tehničku potporu i druge komunikacije povezane s Platformom trebalo bi usmjeriti na: korisnickasluzba@360promo.hr